Algemene Gebruiksvoorwaarden

– Introductie

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tussen het bedrijf MetropolitanVision, hierna te noemen MV, en elke persoon die een online aankoop doet via de website – gastrocargo.com, hierna te noemen “klant”.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden definiëren de verkoopvoorwaarden tussen “MV” en “klant” vanaf de bestelling tot de levering.

Door de bestelling te bevestigen heeft “de klant” onvoorwaardelijk de voorwaarden van de genoemde bestelling aanvaard, evenals de voorwaarden en de voorwaarden van de verkoop.

– Besteldatum

De ingangsdatum van de bestelling wordt bepaald door de bevestiging door de klant, gevolgd door de ontvangst van de volledige betaling online op gastrocargo.com. De op de website vermelde levertijden worden toegepast bovenop de ingangsdatum.

 – Producteigenschappen

Productspecificaties worden gegeven in elk product. De foto’s vallen niet onder het contract. MV is niet aansprakelijk voor enig verschil tussen de fotografie op de website en de ontvangen producten.

– Prijs

Productprijzen worden vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Het toegepaste btw-tarief is het officiële tarief dat van toepassing is op de datum van de bestelling.

MV behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden in rekening gebracht tegen de prijs die van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.

– De verzendkosten worden bovenop de prijs in rekening gebracht volgens onderstaande tabel:

Op het Franse vasteland:

Tot 150 € – 12,50 € Vergoeding.

Van 150 tot 300 € aankoop – Vergoeding van € 8,00.

Vanaf 300 € en meer is het gratis.

– Order bevestiging

Er wordt automatisch een e-mail naar de klant gestuurd om de bestelling te bevestigen, mits het e-mailadres dat is opgegeven in de vorm van het aanmaken van een account geldig is.

– Betalingsvoorwaarden

Betaling voor artikelen besteld op de site gastrocargo.com is volledig verschuldigd bij het bestellen.

De betaalmiddelen zijn creditcard en bankoverschrijving. De online betaling van de bestelling is volledig veilig.

Elk niet betaald bedrag zal resulteren in betaling door de klant van boetes verbonden aan anderhalf maal de wettelijke rente. Overeenkomstig artikel L. 441-6 van het wetboek van koophandel, worden deze boetes automatisch betaald na ontvangst van de kennisgeving aan de klant die we ervan hebben gedebiteerd. Alle bedragen die via een vast percentage voor geschillen moeten worden teruggevorderd, worden verhoogd tot 12% van de uitstaande bedragen als schadevergoeding, naast gerechtskosten en wettelijke rente.

Alle noodzakelijke middelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van verzonden datalijnen te waarborgen, worden geïmplementeerd door MV. Als u met een creditcard betaalt, gaat de transactie via een gerenommeerde bank die alleen de bankgegevens heeft die op het moment van betaling op de site staan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de betalingspagina speciale modus.

 – Bestel verpakking

De bestelling wordt voorbereid wanneer MV de volledige betaling en alle verzendgegevens heeft ontvangen:

Exact factuuradres, contactnaam en telefoonnummer – Deurcode, verdieping etc.

Correct afleveradres en telefoonnummer van de ontvangers.

Als het pakket niet kan worden afgeleverd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, wordt het teruggestuurd naar MV. Voor de herlevering worden extra verzendkosten in rekening gebracht.

– Levering en betalingswijze

Uw bestelling op de site gastrocargo.com wordt gevalideerd zodra het bedrijf MV een bevestiging van uw betaling heeft ontvangen.

Het bedrag van de verzending wordt aangegeven aan het einde van uw bestelling in overeenstemming met onze algemene voorwaarden.

Uw bestelling wordt afgeleverd op het adres dat op uw bestelformulier is vermeld.

MV doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw bestelling zo snel mogelijk na bevestiging en validatie van de betaling wordt afgeleverd.

Alle bestellingen die in het weekend (na vrijdag 12.00 uur) zijn geplaatst, worden de volgende maandag verzonden om het transport van uw bestelling in de beste omstandigheden te garanderen.

Om zeker te zijn van uw beschikbaarheid, kunt u ons de bezorgdatum vertellen die het beste bij u past en aan deze criteria voldoen in de opmerkingen bij uw bestelling.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de bovenstaande levertijden van toepassing zijn buiten het probleem van postbezorging of overmacht en beschikbaarheid van producten. Tijdens de vakantieperiode of in geval van vakantie is deze datum slechts indicatief.

In het geval van een vertraging in de levering, kan MV worden vrijgesteld van alle of een deel van haar aansprakelijkheid door te bewijzen dat de niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan de consument of aan de post, onvoorzienbaar en onweerstaanbaar, een derde contract of een geval van overmacht.

De producten blijven eigendom van “MV” tot volledige betaling.

 – Beschikbaarheid

Alle bestellingen worden gehonoreerd binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien de producten na uw bestelling niet meer beschikbaar zijn, beloven wij u zo spoedig mogelijk per e-mail of telefoon hiervan op de hoogte te stellen. Vervolgens kunt u uw bestelling of omruiling van het betreffende product geheel of gedeeltelijk annuleren.

 – Levering

Uw bestelling wordt indien nodig beschermd door een specifieke isotherme verpakking om alle smaak te behouden.

– Uitzonderlijke gebeurtenissen en overmacht

In het geval van een staking door de postdiensten of een andere uitzonderlijke gebeurtenis die de levering van pakketten vertraagt ​​of verhindert (sneeuwstorm, aanvallen, oorlogen …), zal MV allemaal in hun macht zijn om de klant te informeren over de staatsverzending van het pakket , maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veroorzaakte vertragingen.

 – Klacht

Eventuele geschillen over de kwaliteit, hoeveelheid en type product dienen binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling te worden gemeld aan MV met vermelding van klantgegevens en factuurnummer.

Elke claim is alleen mogelijk als de producten in hun originele verpakking en in hygiënische omstandigheden worden bewaard.

Geen van de geleverde producten mag worden geretourneerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van MV. In alle gevallen zijn de kosten voor het retourneren van goederen de verantwoordelijkheid van de “klant”.

 – Herroepingsrecht

De consument heeft een termijn van veertien dagen om zich terug te trekken uit een overeenkomst op afstand. Deze termijn gaat in op de datum van ontvangst van het product. “De klant” maakt gebruik van dit herroepingsrecht zonder opgave van redenen of boete. De kosten voor het retourneren van de goederen zijn echter de verantwoordelijkheid van de “klant”.

De goederen moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking.

“De Klant” zal dit recht echter niet uitoefenen in het geval van levering van goederen, die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd of die snel kunnen bederven of vervallen (art. L.121-20-2 van de Consumentenwet) ), dat wil zeggen verse producten geleverd door MV in specifieke isotherme verpakkingen, waardoor koude opslag mogelijk is.

– Bescherming van minderjarigen – Contractvermogen

Overeenkomstig artikel L.3342-1 van de Code of Public Health, waarin staat dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de zestien jaar is verboden, verbindt “de klant” zich ertoe zijn bestelling te valideren tot zestien (16) jaar oud op de datum van de bestelling door het vakje aan te vinken in de ordervalidatie.

Bovendien wordt “de klant”, door de enige validatie van zijn bestelling, niet beschermd in de zin van artikel 488 van het Burgerlijk Wetboek.

 – Jurisdictie

Alle clausules in deze algemene voorwaarden met betrekking tot een verkoop- of aankoopwet zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Volgens artikel 46 van de Nouveau Code de Procédure Civile kan de verzoeker in beroep gaan bij de rechtbank van de plaats van feitelijke levering van de zaak of de plaats van uitvoering van de dienst. Volgens artikel L 141-5 van de Code de la Consommation kunnen de consumenten, naast een territoriaal bevoegde rechtbank krachtens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, naar eigen keuze beroep instellen bij de rechtbank van de plaats waar hij woonde op het moment van sluiting van het contract of wanneer zich een schadelijke gebeurtenis heeft voorgedaan.

Sites die direct of indirect zijn gelinkt aan de site gastrocargo.com vallen niet onder de controle van MV. MV is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze sites. De links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en houden geen enkele garantie in met betrekking tot de inhoud ervan

 – Geregistreerde persoonsgegevens

We werken eraan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd wanneer u onze services gebruikt. We hebben daarom een ​​beleid waarin staat hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd. Blijf op de hoogte van alle wijzigingen in dit privacybeleid door onze website te bezoeken.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

Het bedrijf, Metropolitan Vision SARL in Frankrijk, dat eigenaar is van het merk en de webshop Gastronomic Cargo, is de gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens die u ons toestuurt en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet op de persoonlijke gegevens, de wet op de persoonlijke gegevens ( 1998: 204), wat de Zweedse implementatie is van de EU-richtlijn voor gegevensbescherming (95/46 / EG).

Waar zijn je gegevens?

De informatie die we van u verzamelen, wordt opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER), maar kan ook worden verzonden en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wat voor soort persoonlijke informatie verzamelen we?

We verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zoals wanneer u bestellingen plaatst, neem dan contact op met onze klantenservice of neem deel aan wedstrijden. De persoonlijke informatie die u ons stuurt, kan bijvoorbeeld contactgegevens, geboortedatum en factuurgegevens bevatten. Daarnaast kunnen we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen van externe bronnen, zoals krediet- en adresupdates.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om uw persoonlijke account op Gastrocargo.com aan te maken en te beheren

Om uw bestellingen en retouren te verwerken via onze online diensten

Om u sms-berichten te sturen over de bezorgstatus

Om contact met u op te nemen in geval van problemen met de levering van uw goederen

Om uw vragen te beantwoorden en u te informeren over nieuwe of gewijzigde diensten

Om marketingpromoties zoals nieuwsbrieven en catalogi te verzenden

Voer kredietcontroles uit om uw account te beheren

Om de analyse uit te voeren zodat we u relevante marketingaanbiedingen en informatie kunnen verstrekken

Om te bevestigen dat u de wettelijke minimumleeftijd heeft om online aankopen te doen

Om u enquêtes te sturen die u de mogelijkheid geven om onze aanbiedingen en diensten te beïnvloeden

Om ons systeem te testen en te verbeteren door onze diensten aan te bieden

Om misbruik of ongepast gebruik van onze diensten te voorkomen

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de bovenstaande doeleinden te bereiken of zolang we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Wis vervolgens uw persoonlijke gegevens.

Wat zijn uw rechten?

U hebt te allen tijde het recht (één keer per jaar gratis) om informatie op te vragen over de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Als uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u verzoeken om deze te laten corrigeren of verwijderen. We kunnen uw gegevens niet verwijderen als er een lagstadagat opslagvereiste is, zoals boekhoudregels, of als er andere legitieme redenen zijn om een ​​administratie bij te houden, zoals onbetaalde schulden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken om ons toe te staan ​​de gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken.

U kunt contact met ons opnemen door een brief te sturen naar support@gastrocargo.com

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw informatie kan worden gedeeld binnen de Metropolitan Vision Group. We verzenden, verkopen of wijzigen uw persoonlijke gegevens nooit voor marketingdoeleinden aan derden buiten de Metropolitan Vision Group. Informatie die aan derden moet worden doorgestuurd, wordt alleen gebruikt om de bovenstaande diensten aan u te verlenen, zoals expediteurs in verband met de levering van goederen, mediabureaus voor de verspreiding van nieuwsbrieven en kredietinformatie en incassobureaus voor kredietcontroles, identiteitscontroles en de invordering van de vordering.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie en ongeoorloofde toegang. We passen onze beveiligingsmaatregelen continu aan in overeenstemming met de voortgang en ontwikkeling op technisch gebied. Om creditcardaankopen zo veilig mogelijk te doen, wordt alle informatie in gecodeerde vorm verzonden. Dit betekent dat informatie wordt overgedragen via een beveiligde verbinding en dat uw persoonlijke informatie niet kan worden gelezen door buitenstaanders. Voor creditcardaankopen werken we samen met een geautoriseerde betalingsagent die ons helpt om rechtstreeks bij uw bank na te gaan of de kaart geldig is voor aankoop. Onze betalingsagent verwerkt uw creditcardgegevens in overeenstemming met de internationale veiligheidsnorm PCI DSS is ontwikkeld door de kaartmaatschappijen VISA, MasterCard, Diners, American Express en JCB. Dit betekent dat de beveiliging zeer hoog is in de verwerking van uw kaartgegevens. Bij betaling met kaart behouden wij ons het recht voor om een ​​identiteitscontrole uit te voeren.

Cookies

Een cookie (cookiebestand) is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen en van daaruit wordt opgehaald bij volgende bezoeken aan de betreffende website. Gastrocargo.com gebruikt cookies om uw bezoek te verbeteren en te vereenvoudigen. Wij gebruiken geen cookies om persoonsgegevens op te slaan of om informatie door te geven aan derden. Er zijn twee soorten cookies: permanente en tijdelijke cookies (sessiecookies). Permanente cookies worden binnen maximaal twaalf (12) maanden als bestand op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en verdwijnen wanneer u uw browser sluit. We gebruiken permanente cookies om uw keuze van de startpagina en uw gegevens op te slaan als u de optie ‘Onthoud mij’ selecteert bij het inloggen. We gebruiken sessiecookies wanneer u de functie voor het filteren van producten gebruikt, om te controleren of u bent ingelogd of dat u een artikel aan uw winkelmandje heeft toegevoegd. U kunt cookies eenvoudig via een browser van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Voor instructies over het beheren en verwijderen van cookies gaat u naar de “Help” in uw browser. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen of een melding te ontvangen telkens wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt gestuurd. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Cookies van derden

We gebruiken cookies van derden om statistieken te verzamelen in algemene / geaggregeerde vorm in analysetools zoals Google Analytics en Core Metrics. De gebruikte cookies zijn zowel permanente als tijdelijke cookies (sessiecookies). Deze permanente cookies worden binnen maximaal 24 maanden als bestanden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen.

Links

De site van Gastrocargo.com kan links naar andere websites bevatten waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid of de inhoud van deze sites, we bieden deze links om het onze bezoekers gemakkelijker te maken om meer informatie over specifieke onderwerpen te vinden.

– Bedrijfsinformatie

Metropolitan Vision SARL

134 rue de la Carel 76220

Ernemont-la-Villette Frankrijk

Telefoon: +33 (0) 3 64 23 68 71

E-mail: info@gastrocargo.com

Business Directory: Companies Registration Office

Registration number: 531 554 863

VAT number: VAT number FR24531554863

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

en_GBEN_GB