Gastronomique Cargo offers a range of Nordic products intended for restaurateurs, catering and distribution professionals/Gastronomic Cargo biedt een scala aan Scandinavische producten bestemd voor restauranthouders, catering- en distributieprofessionals

We deliver 100% nordic and natural products from Swedish Lapland and a range of other popular Scandinavian products to professionals in France, Netherlands, and Belgium. Discover the lean and rich taste of reindeer and the wild salmon that grows up free in the brackish waters of the Bay of Bothnia./We leveren 100% Scandinavische en natuurlijke producten uit Zweeds Lapland en een reeks andere populaire Scandinavische producten aan professionals in Frankrijk, Nederland en België. Ontdek de magere en malse smaak van rendieren en de wilde zalm die vrij opgroeit in het brakke water van de Botnische Baai.

We also deliver the secret gold of the northern region, Kalix Lojrom or Bleak Roe the nordic Caviar a hidden gem in the culinary world./Ook leveren wij het geheime goud van de noordelijke regio, Kalix Lojrom of Bleak Roe de nordic kaviaar; een geheime parel in de culinaire wereld.

For any price request, quote or advice, please contact us by email/Neem voor prijsaanvraag, offerte of advies contact met ons op via e-mail contact@gastrocargo.com